Welkom

 Welkom op de website van de Uitvaartvereniging Kerspel Leens.

 De uitvaartvereniging stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk voor haar leden een passende en waardige uitvaart  te   verzorgen.

 De vereniging tracht haar doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar daartoe ten dienste staande wettige  middelen.

 De vereniging kan haar werkzaamheden (op uitdrukkelijk verzoek) ook uitstrekken tot de uitvaartverzorging van niet-leden. 


 De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen welke lid is van
 de Landelijke organisatie Nardus samenwerkende Uitvaartorganisaties.

 Belangstellenden kunnen zich aanmelden zoals aangegeven in de statuten art: 6 en 7.
 zie ook: Lidmaatschap

 Het lidmaatschap kan maandelijks worden opgezegd zoals is aangegeven in art. 8 van de statuten.


Een overlijden graag z.s.m. melden op het centrale meldnummer 050-7210960, waarna u wordt doorgeschakeld naar een van de uitvaartverzorgers van Uitvaartzorg Boerhaavelaan met wie de vereniging een overeenkomst heeft.

 Deze uitvaartverzorger komt vervolgens bij u langs om samen met u de uitvaart te regelen en te verzorgen.

 Links: