Welkom

 Welkom op de website van de Uitvaartvereniging Kerspel Leens.

 De uitvaartvereniging stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk voor haar ingeschreven leden een passende en waardige uitvaart  te  verzorgen.

 De vereniging tracht haar doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar daartoe ten dienste staande wettige  middelen. De vereniging kan haar werkzaamheden (op uitdrukkelijk verzoek) uitstrekken tot de uitvaartverzorging
 van derden.


 De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen welke lid is van
 de Landelijke organisatie Nardus samenwerkende Uitvaartorganisaties.

 Belangstellenden kunnen zich aanmelden zoals aangegeven in de statuten art: 6 en 7.
 zie ook: Lidmaatschap

 Het lidmaatschap kan maandelijks worden opgezegd zoals is aangegeven in art. 8 van de statuten.


Een overlijden graag z.s.m. melden op het centrale meldnummer 050-7210960, waarna u wordt doorgeschakeld naar onze uitvaartverzorger mevr. L. van Dijken van uitvaartverzorging Perspectief of haar vervanger (Uitvaartzorg Boerhavelaan)

 De uitvaartverzorger neemt contact met u op om de uitvaart samen met u te regelen en te verzorgen.

 Links: